Szczegóły

Tytuł artykułu

New data on the distribution of stenothoid amphipods (Crustacea) from Scotia Arc, West Antarctic

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2011

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctic ; Scotia Arc ; Amphipoda ; Stenothoidae ; taxonomy ; distribution

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

293-320

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−011−0025−5

×