Szczegóły

Tytuł artykułu

First documented record of barn swallow (Hirundo rustica) in the Antarctic

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2011

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctic ; South Shetlands ; barn swallow ; vagrant birds ; environmental monitoring

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

355-360

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−011−0021−9

×