Szczegóły

Tytuł artykułu

Snow distribution patterns on Svalbard glaciers derived from radio-echo soundings

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2011

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Arctic ; pitsbergen ; Nordaustlandet ; snow accumulation ; GPR

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

393-421

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−011−0026−4

×