Szczegóły

Tytuł artykułu

Coreless winters in the European sector of the Arctic and their synoptic conditions

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Arctic ; North Atlantic ; Svalbard ; winter air temperature ; circulation ; polarclimate

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

19-34

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−012−0007−2

×