Szczegóły

Tytuł artykułu

First record of Vulgarogamasus immanis (Acari, Mesostigmata) in Svalbard

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Arctic ; Spitsbergen ; Barentsburg ; mite ; Gamasida

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

35-39

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−012−0001−8

×