Szczegóły

Tytuł artykułu

Pre-glacial sedimentary facies of the Point Thomas Formation (Eocene) at Cytadela, Admiralty Bay, King George Island, West Antarctica

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Antarctic ; King George Island ; Point Thomas Formation ; Eocene ; preglacial environments ; plant fossils ; weathering

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

41-62

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−012−0002−7

×