Szczegóły

Tytuł artykułu

Genetic and epigenetic variation in a cosmopolitan grass Poa annua from Antarctic and Polish populations

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctic ; Poa annua ; invasive species ; metAFLP

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

63-80

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−012−0004−5

×