Szczegóły

Tytuł artykułu

Oligodendrorhynchus hesperides gen. et sp. n. (Heteronemertea) from the Bellingshausen Sea

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctic ; Nemertea ; branched proboscis ; Oligodendrorhynchus

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

81-98

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−012−0006−3

×