Szczegóły

Tytuł artykułu

Surface and bed morphology of Hansbreen, a tidewater glacier in Spitsbergen

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Arctic ; Svalbard ; glaciology ; bedrock topography

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

111-138

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−012−0010−7

×