Szczegóły

Tytuł artykułu

Eight species that rule today’s European Arctic fjord benthos

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Arctic ; Svalbard ; benthos ; Polychaeta ; common species

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

225-238

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−012−0016−1

×