Szczegóły

Tytuł artykułu

Partial limb skeleton of a “giant penguin” Anthropornis from the Eocene of Antarctic Peninsula

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctica ; Seymour Island ; Eocene La Meseta Formation ; Sphenisciformes ; Anthropornis ; wing ; hind limb

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

259-274

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−012−0017−0

×