Szczegóły

Tytuł artykułu

Rare calcareous microfossils from Middle Miocene strata Weddell Sea off Antarctic Peninsula

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

275-287

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−012−0015−2

×