Szczegóły

Tytuł artykułu

Preface: Petuniabukta, Billefjorden in Svalbard: Czech−Polish long term ecological and geographical research

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

289-295

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Od redakcji, artykuł wstępny /Editorial

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−012−0027−y

×