Szczegóły

Tytuł artykułu

Weather patterns of the coastal zone of Petuniabukta, central Spitsbergen in the period 2008–2010

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Arctic ; Svalbard ; climate ; temperature ; solar radiation

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

297-318

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−012−0025−0

×