Szczegóły

Tytuł artykułu

Succession of vascular plants in front of retreating glaciers in central Spitsbergen

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Arctic ; Svalbard ; climate warming ; glacier forelands ; vegetation succession

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

319-328

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−012−0022−3

×