Szczegóły

Tytuł artykułu

Cyanobacterial diversity of Petuniabukta, Billefjorden, central Spitsbergen

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Arctic ; Svalbard ; Cyanobacteria ; diversity ; ecology

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

347-368

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−012−0024−1

×