Szczegóły

Tytuł artykułu

Biogeography of Phormidium autumnale (Oscillatoriales, Cyanobacteria) in western and central Spitsbergen

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Arctic ; Svalbard ; blue−green algae ; ecology

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

369-382

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−012−0020−5

×