Szczegóły

Tytuł artykułu

Variability of contemporary vegetation around Petuniabukta, central Spitsbergen

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Arctic ; Svalbard ; bryophytes ; lichens ; ordination analysis ; vascular plants ; vegetation mapping

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

383-394

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−012−0026−z

×