Szczegóły

Tytuł artykułu

Impact of warming on Nostoc colonies (Cyanobacteria) in a wet hummock meadow, Spitsbergen

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Arctic ; Svalbard ; Cyanobacteria ; nitrogenase activity ; photosynthesis

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

395-420

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−012−0021−4

×