Szczegóły

Tytuł artykułu

Clonal growth forms in Arctic plants and their habitat preferences: a study from Petuniabukta, Spitsbergen

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/v10183−012−0019−y

×