Szczegóły

Tytuł artykułu

Saurichthys (Pisces, Actinopterygii) teeth from the Lower Triassic of Spitsbergen, with comments on their stable isotope composition (δ13C and δ18O) and X−ray microtomography

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2013−0007

×