Szczegóły

Tytuł artykułu

Studies on diversity of soil microfungi in the Hornsund area, Spitsbergen

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Arctic ; Svalbard ; soil microbiology ; microfungi

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

39-54

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2013−0006

×