Szczegóły

Tytuł artykułu

A new genus and four new species of sea cucumbers (Echinodermata) from Admiralty Bay, King George Island

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctic ; South Shetlands ; Holothuroidea ; Cucumariidae ; Thyonidae ; Mol−padiidae

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

67-86

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2013−0003

×