Szczegóły

Tytuł artykułu

Pygoscelid penguins breeding distribution and population trends at Lions Rump rookery, King George Island

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2013−0002

×