Szczegóły

Tytuł artykułu

Seismic and density structure of the lithosphere−asthenosphere system along transect Knipovich Ridge−Spitsbergen−Barents Sea – geological and petrophysical implications

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Arctic ; crust ; LAB – lithosphere−asthenosphere boundary ; gravity modelling ; mantle composition

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

111-138

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2013−0011

×