Szczegóły

Tytuł artykułu

First record of catacrinid crinoid from the Lower Permian of Spitsbergen

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Arctic ; Svalbard ; crinoid ; Permian

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

139-150

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2013−0010

×