Szczegóły

Tytuł artykułu

First record of catacrinid crinoid from the Lower Permian of Spitsbergen

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2013−0010

×