Szczegóły

Tytuł artykułu

Benthic foraminifera from Pine Island and Ferrero bays, Amundsen Sea

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2013−0012

×