Szczegóły

Tytuł artykułu

Vertical microzonation of ciliates in cryoconite holes in Ecology Glacier, King George Island

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Antarctic ; cryoconite holes ; protozoa ; biodiversity

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

201-212

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2013−0008

×