Szczegóły

Tytuł artykułu

Climatic change on King George Island in the years 1948–2011

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctic ; South Shetland Islands ; climate ; air temperature ; air pressure ; pre−cipitation ; sea surface temperature ; sea−ice

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

213-235

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2013−0004

×