Szczegóły

Tytuł artykułu

Climatic change on King George Island in the years 1948–2011

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2013−0004

×