Szczegóły

Tytuł artykułu

An analysis of fungal propagules transported to the Henryk Arctowski Antarctic Station

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2013−0015

×