Szczegóły

Tytuł artykułu

Distribution, genesis, and properties of Arctic soils: a case study from the Fuglebekken catchment, Spitsbergen

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Arctic ; Svalbard ; Cryosols ; cryoturbation ; permafrost

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

289-304

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2013−0017

×