Szczegóły

Tytuł artykułu

Post−surge geometry and thermal structure of Hørbyebreen, central Spitsbergen

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Arctic ; Svalbard ; glacier surge ; glacier geometry changes

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

305-321

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2013−0019

×