Szczegóły

Tytuł artykułu

Fluctuations of tidewater glaciers in Hornsund Fjord (Southern Svalbard) since the beginning of the 20th century

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2013−0024

×