Szczegóły

Tytuł artykułu

Microphytoplankton communities off the Antarctic Peninsula region in austral summer 2010/2011

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

413-428

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2013−0025

×