Szczegóły

Tytuł artykułu

Contribution to the knowledge of the parasitic fauna of fish off Adelie Land, Antarctica

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

429-435

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2013−0023

×