Szczegóły

Tytuł artykułu

Nannofossils, foraminifera and microforaminiferal linings in the Cenozoic diamictites of Cape Lamb, Vega Island, Antarctica

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2014−0003

×