Szczegóły

Tytuł artykułu

Synsacra of the Eocene Antarctic penguins: new data on spinal maturation and an insight into their role in the control of walking

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2014−0005

×