Szczegóły

Tytuł artykułu

Depositional conditions and petroleum potential of the Middle Triassic Passhatten Member (Bravaisberget Formation), Spitsbergen

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Arctic ; Spitsbergen ; Middle Triassic ; Bravaisberget Formation ; depositional conditions ; organic carbon ; petroleum potential

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

41-71

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2014−0004

×