Szczegóły

Tytuł artykułu

Holocene sedimentary environment of a High−Arctic fjord in Nordaustlandet, Svalbard

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Arctic ; Svalbard ; Kinnvika ; marine ; sedimentology ; climate change

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

73-98

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2014−0006

×