Szczegóły

Tytuł artykułu

Rock surface micro−roughness, Schmidt hammer rebound and weathering rind thickness within LIA Skálafellsjökull foreland, SE Iceland

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Arctic ; Iceland ; rock surface micro−roughness ; weathering rinds ; Schmidthammer

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

99-114

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2014−0008

×