Szczegóły

Tytuł artykułu

Vertical migration of Siphonophora (Cnidaria) and their productivity in the Croker Passage, the Antarctic

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctic Peninsula ; siphonophores ; population structure ; productivity

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

115-131

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2014−0007

×