Szczegóły

Tytuł artykułu

On the oribatid and mesostigmatid mites (Acari) of the High Arctic island of Hopen

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Arctic ; Svalbard ; Hopen ; Acarina ; diversity ; dispersal

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

133-139

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2014−0002

×