Szczegóły

Tytuł artykułu

Preface

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

141-150

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2014

Typ

Od redakcji, artykuł wstępny /Editorial

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2014−0010

×