Szczegóły

Tytuł artykułu

Field and Laboratory Methods for DNA Studies on Deep-sea Isopod Crustaceans

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Icelandic waters ; PCR ; DNA sequencing ; barcoding ; Janiroidea ; benthos ; bathyal ; abyssal

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

203-224

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2014−0018

×