Szczegóły

Tytuł artykułu

A Multi-gene Analysis Reveals Multiple Highly Divergent Lineages of The Isopod Chelator Insignis (Hansen, 1916) South of Iceland

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Icelandic waters ; Desmosomatidae ; distribution ; phylogeography ; genetic diversity ; DNA barcoding

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

225-242

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2014−0015

×