Szczegóły

Tytuł artykułu

A Multi-gene Analysis Reveals Multiple Highly Divergent Lineages of The Isopod Chelator Insignis (Hansen, 1916) South of Iceland

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2014−0015

×