Szczegóły

Tytuł artykułu

Phylogeographic Estimates of Colonization of The Deep Atlantic by The Protobranch Bivalve Nucula Atacellana

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Icelandic waters ; Protobranchia ; population genetics ; species origin ; North Atlantic demographics

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

261-278

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2014−0017

×