Szczegóły

Tytuł artykułu

Diversity and Taxonomy of Ampharetidae (Polychaeta) from Icelandic Waters

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Icelandic waters ; Polychaeta ; Ampharetidae ; diversity ; distribution ; BIOICE

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

311-340

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2014−0019

×